Kulturnytt

7:58 min
Daum och Dal, dialekt- ortnamns och folkminnesarkivet i Lund och Umeå läggs ner, nya noveller av Amos Oz och signeringskaos med Morrissey i Göteborg.