Två lärare – stanna eller gå

30 min
Emma Gertzell 29 har slutat som lärare. Katja Hvenmark-Nilsson 29 jobbar vidare. Båda lika gamla, utbildade sig till gymnasielärare ungefär samtidigt, men efter tre år går de åt helt olika håll.Enligt TCO:s senaste stressbarometer är lärarna den mest utsatta yrkesgruppen.

- Jag älskar mitt jobb nästan varje dag, berättar Katja Hvenmark-Nilsson. Hon har ansvar för ca 240 gymnasieelever på Hulebäcks Gymnasium i Göteborg. Katja, idag 29 år, ville bli lärare redan som liten.  Hon är road av att undervisa och har inte tanke på att sluta, trots all kritik dagens lärare utsätts för.

Hon har även sammanfattat sina tre år som lärare i boken ”Balanskonster för nya lärare”. I en intervju inför publiceringen svarar Katja på frågan om vilka balanskonster hon menar:
 – Konsten att säga det man menar, konsten att vara den man vill i klassrummet, konsten att hantera tiden … Sammanlagt tar jag upp arton olika balanskonster.

Katja känner sig mycket besvärad och störd över den låga status hon känner att läraryrket har. För en tid sedan gjorde någon sig lustig med att säga att kraven för intagning på lärarutbildningen var så låga att  t.o.m. en gorilla skulle kunna bli antagen.
-Det är lågt och respektlöst. Jag skulle vilja se dom som säger så, komma in i klassrummet kl. åtta en morgon och möta 30 st. tonåringar som förväntar sig att du ska leverera.

-Att vara lärare är som att vara en Dramatenskådis att stå inför publik spela alla roller själv, fem gånger om dagen och inte hinna öva särskilt mycket.. säger Emma Gertzel 29. Hon har är ochkså utbildad gymnasielärare men har slutat tre år efter hon blev klar med utbildningen. Hon accepterade inte arbetsbelastningen och villkoren inom skolan.

Det första programmet av tre i Tendens tema: Lärarliv
Producent: Christer Söderqvist