Om kulturens penningvärde och frihetens bojor på Grönland

44 min
Den rådande kulturpolitiken innebär att kulturen i allt större utsträckning måste bli en spelare på den ekonomiska arenan. Näringslivsmodellen New Public Management används alltmer i den offentliga sektorn för att göra den kostnadseffektiv och marknadsanpassad. Vad innebär det ökade ekonomiska tänkandet för kulturen? Vad betyder mätning för kreativiteten? Från vilka utgångspunkter skall egentligen kulturen värderas och finansieras?

Det debatterar Nya Vågen tillsammans med Ragna Weisteen, regissör på Teater InSite i Malmö, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, August Lindmark, pjäsförfattare på Teaterrepubliken och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, som studerat kreativiteten och hur den påverkas av ekonomiska mätmetoder.

I Nya Vågens kritikersamtal behandlas den danske författaren Kim Leines fjärde roman, Profeterna vid Evighetsfjorden, som är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2013. Författarna och kritikerna Oline Stig och Dan Jönsson har gjort en närläsning av denna doftrika krönika om 1700-talets danska kolonisation av Grönland, om frihetens bojor, primitiva drifter och missionerandets plågor.

Programledare Ann Jornéus

Producent Axel Palmkvist