Rekordår för vindkraften

20 min
Aldrig tidigare har vindkraften byggts ut så kraftigt i Sverige som i år. Parallellt med den snabba utbyggnaden pågår en omfattande forskning kring vindkraft, både rent kraftteknisk och hur vindkraft påverkar miljö, landskap, djur och människor.

Det är branschorganisationen Svensk Vindenergi som i sin senaste prognos räknar med att 800 MW ny vindkraft tas i drift i Sverige i år, vilket är mer än något annat år tidigare. Nu under hösten har flera nya stora vindkraftparker invigts, bl a Stamåsen mellan Strömsund och Sollefteå och en park i havet öster om Öland. Att cirka 350 nya vindkraftverk tas i drift i år innebär att antalet ökar med cirka 10 procent men om man ser till mängden producerad energi är ökningen över 20 procent i år. Förklaringen är att de flesta nya vindkraftverk som tillkommer är större än de som byggts tidigare.

 – Det finns egentligen ingen begränsning för hur många nya vindkraftverk som kan byggas i Sverige, menar Ola Carlson som är biträdande professor i elteknik och chef för Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum i Göteborg.

Han hänvisar till att Danmark idag får nästan 30 procent av sitt elbehov från vindkraft och att målet är att andelen inom några år ska ha ökat till 50 procent.
 – Det kan vi nå i Sverige också, hävdar Ola Carlson.

Parallellt med vindkraftsutbyggnaden pågår en omfattande forskning i Sverige gällande olika aspekter på energislaget. Inom forskningsprogrammen Vindforsk och Vindval försöker man ta reda på mycket som möjligt om hur vindkraftverken kan utvecklas ytterligare, inte minst med fokus för att de ska hålla längre och därmed minska kostnaderna för att producera el på detta sätt. Hur vindkraft påverkar natur, miljö, människor och landskap är ett annat viktigt fokus för svensk forskning kring vindkraft.

 – För att vi inte ska få vindkraftslandskap i stället för landskap med vindkraft krävs betydligt bättre underlag för beslut om var nya vindkraftverk ska placeras, säger Karin Hammarlund, landskapsarkitekt och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet , SLU.

Medverkande: Abedi, Hamedreza/vindkraftsforskare, Chalmers Tekniska Högskola; Hipkiss, Tim/forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå; Haikola, Simon/opinionsforskare, Linköpings universitet; Aidanpää, Jan-Olov/professor, Luleå Tekniska Universitet: Carlson, Ola/biträdande professor och chef för Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum vid Chalmers Tekniska högskola; Andersson, Lars/chef vindenheten, Energimyndigheten; Hammarlund, Karin/landskapsarkitekt och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp, Lunds universitet.