Att ligga skrynkligt till. Språket om ord i nya sammanhang

24 min
Språket denna vecka handlar om ord som dyker upp i oväntade sammanhang. Incident, transparent och skrynklig är några sådana ord som lyssnare tar upp och professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar dem.Åke Jonsson, tidigare språkvårdare på Sveriges Radio, berättar om striden om uttalet av "de" och "dem" i äldre tiders radio.

Veckas alla frågor:
-fröken och magister i skolans värld
-en incident – hur allvarlig är den?
-transparent – ett modeord
-varför har järnvägsstationen blivit tågstation?
-”allra”, som i allra största – ett onödigt ord eller en egen komparationsform?
-totalt, ett – ibland- onödigt ord
-att ligga skrynkligt till