Arbetsinsatser allt svårare att bedöma

14 min
Arbetsmiljölagstiftningen är föråldrad! Föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är anpassade för det sena 1800-talets industrialisering. Det finns t.ex. fem föreskrifter om hur tryckkärl ska hanteras - men inte ett ord om förebyggande av stress.

Dagens OBS handlar helt om synen på arbete och arbetstid. ”Den digitala teknologins möjligheter att överbrygga tid och rum väcker onekligen frågan om det finns risk för överutnyttjande av arbetstagare och om det därför behövs en reglerande skyddslagstiftning”, säger Calle Rosengren i programmet. Han är lektor i arbetsvetenskap vid Lunds Universitet och driver bland annat forskningsprojektet Ska du gå hem redan som handlar om arbetsmiljön på dagens ofta rumsupplösta, Internetbaserade och globala arbetsplatser.