Bakteriekriget

50 min
Det är svårt att tänka sig en sjukvård utan fungerande antibiotika. Den enklaste operation skulle plötsligt kunna innebära livsfara och en lunginflammation eller urinvägsinfektion skulle bli allvarliga sjukdomstillstånd. Ändå varnar många experter för att just detta snart kan bli verklighet om inget görs. Dagens program handlar om vilka alternativ som finns till dagens antibiotikabehandling och om hur man ska få fram nya mediciner mot bakterieinfektioner när dagens antibiotika slutar fungera.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.03
    Hammock - Harmonica
    Album: Harmonica
    Kompositör: Hammock