Asyl eller inte - vad avgör, Anders Danielsson?

32 min
Sverige är det enda land i EU som beslutat att ge asylsökande från Syrien permanenta uppehållstillstånd. Anledningen är det svåra säkerhetsläget i landet. Det innebär att många flyktingar vill komma till just Sverige och Migrationsverket räknar därför med en stor ökning av antalet asylsökande. Vilka krav ställer det på myndigheten, på kommunerna och andra aktörer? Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson är gäst i Ekots Lördagsintervju.