Vägval i knarkkriget - del 1

56 min
Om förbudspolitik, haschromantik och knarkkrig i Latinamerika och på Hisingen. Medan allt fler länder väljer att legalisera marijuana ligger den svenska restriktiva politiken fast. Men hur går det egentligen med vår dröm om ett narkotikafritt samhälle? Hör röster från Mexiko City, Montevideo och Göteborg om möjliga vägval i kampen mot narkotikan.

Hur kommer det sig egentligen att så många länder samtidigt ger upp idén om att förbjuda narkotikan i sina samhällen? Och vad har vi i Sverige för skäl att fortsätta vår restriktiva politik om så stora delar av världen väljer en helt annan väg?

En av de tydligaste förklaringarna till varför flera länder i Latinamerika överväger att legalisera knarkproduktion är det kaos och den misär som det USA-stödda kriget mot narkotikan har orsakat. Narkotikakarteller i Mexiko har med pengar från knarksmuggling fått enorm makt och kampen mellan kartellerna och mellan stat och karteller är extremt blodig. Över 60 000 människor har dött i narkotikarelaterat våld de senaste åren.

Samma debatt och ifrågasättande av den restriktiva drogpolitiken pågår på många håll på kontinenten. Det kanske främsta exemplet är det lilla tremiljonerslandet Uruguay, som i dagarna kommer att rösta igenom en ny lag som helt legaliserar marijuana - hela kedjan från produktion till konsumtion. Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin reste till Montevideo och mötte politiker, haschrökare och lobbyister på frammarsch.

Svensk narkotikapolitik har legat fast sedan 80-talet med visionen om det narkotikafria samhället som ledstjärna. Legalisering eller ens avkriminalisering är definitivt inte aktuellt - eftersom man här i Sverige ser straff också för ringa narkotikainnehav som en av de viktigaste metoderna för att hålla nere narkotikaanvändandet. Att skilja på lättare och tyngre droger har inte heller varit den svenska linjen - eftersom hasch, menar många, är inkörsporten till tyngre narkotika. Men hur framgångsrik har egentligen den svenska politiken varit? Hur nära det narkotikafria samhället befinner vi oss idag?

För att ta reda på det åkte Konflikts programledare Kajsa Boglind till Göteborg, staden där hon växte upp, men där mycket förändrats sedan dess. Marijuana har blivit vanligare och kriminella gäng har fått ett allt större inflytande. Inget av detta hade uppmärksammats speciellt mycket förrän gängen började skjuta på varandra i det som senaste tiden börjat beskrivas som ett haschkrig.

Konflikt fortsätter till det land som blivit själva symbolen för den misslyckade narkotikapolitiken - Mexiko. 60 000 människor beräknas ha dött i knarkkriget som rasat där i flera år, ännu fler har skadats, kidnappats och hotats. Även där talar alltfler om att istället legalisera - till en början cannabis, senare kanske även andra droger. För några veckor sedan hölls en konferens om just den frågan i Mexicos kongress, som Lotten Collin besökte.

Hur ska då Sverige förhålla sig till den omsvängning i narkotikafrågan som stora delar av världen verkar stå inför? Sveriges stolthet - att så relativt få ungdomar använder narkotika - kommer det att bestå när tonåringar kanske får sin första droginformation från flashback och andra internetsajter och inte samhällskunskapsboken? Kajsa Boglind tog med sig de här frågorna till socialdepartementet för att höra hur den ansvariga ministern Maria Larsson ser på trenden i världen.

Producent: Anja Sahlberg
Programledare: Kajsa Boglind