Så avlyssnas du och Angela Merkel

19 min
Vad har Påven, Brasiliens president och Angela Merkel gemensamt med dig och mig? Vetandets värld handlar idag om hur det egentligen går till när främmande stater avlyssnar data och telefontrafik.

Det vi har gemensamt är att vi alla med stor säkerhet blivit avlyssnade på ett eller annat sätt. Det har framkommit de senaste månaderna när Edward Snowden avslöjat vad NSA spanar på. På FOI, Total försvarets forsknings institut i Linköping arbetar säkerhetsexperten och forskningsingenjören David Lindal. Han berättar att det finns en rad olika möjligheter för den som vill avlyssna någons telefon eller datatrafik.

En metod är att man placerar antenner eller satelliter med mottagarutrustning i en lokal som tex. en ambassad. Då kan man fånga in alla datasignaler i ett visst område. Det kallas för att tråla efter information. David Lindal menar att det kan finnas sådan utrusning här i Sverige.
 – Det skulle jag förutsätta rent tekniskt.

Vid trålning av information kan man som regel inte få ut rena samtal och vad som sägs mellan en person och en annan. Den information man får ut handlar istället om vem som har pratat med vem och när. Information av detta slag kallas för metadata och den används när man vill kartlägga en person som man anser är viktig.
 – Om det händer något i Syrien och Angela Merkel två timmar senare ringer två olika personer, den ena en syrienexpert, den andra en vän med rötter i Syrien. Då kan man förstå att de är viktiga och försöka närma sig dem.

Insamlandet av metadata, menar David Lindal, alltså inte egentligen berör oss vanliga människor.
 – Tvärt om. Vi vanliga människor är mest ett irritationsmoment när det gäller trålning för alla bilder vi tittar på eller annat vi gör på intertnet genererar en massa brus som NSA jobbar hårt för att slippa ta i.