Kalle Grill

4:06 min
Kalle Grill är universitetslektor i praktisk filosofi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om hur liberala värden som frihet och autonomi bör respekteras, både i politiken och i vardagen. Kalle är också verksam som filosofisk rådgivare och samtalsledare.