Musen svårare än bananen att ge rättvisestämpel

20 min
Att rättvisemärka en banan är tusen gånger enklare än att rättvisemärka elektronik. Anledningen är att det i något så enkelt som en vanlig datormus ingår hundratals små komponenter från lika många fabriker. Dessutom består komponenterna av råvaror från jordens alla hörn. Nu pågår de första projekten med att ta fram hundra procent rättvist tillverkade elektronikprodukter där det i varje led har säkerställts att arbetarna har rättvisa löner.

I Amsterdam arbetar ett dussintal unga människor på företaget Fairphone med att bygga världens första rättvist tillverkade smarta telefon. Roos van de Weerd berättar om svårigheten med att hitta en fabrik i Kina som ville gå med på deras krav om öppenhet och arbetsrättsregler.

I Tyskland finns redan en till två tredjedelar rättvist tillverkad datormus. Det har tagit fyra år att nå dit och miljöingenjören Andreas Buchner förklarar varför det är så svårt.

Niclas Rydell på TCO Development arbetar med miljömärkning av it-produkter och ser ett växande intresse för rättvis elektronik - både från industrins och konsumenternas sida.

Nager IT: https://www.nager-it.de/en

Fairphone: http://www.fairphone.com/