När känner du dig ensam?

62 min
I God morgonshowen pratar Juan och Suzan om ensamhet. Det kan vara självvald ensamhet, men också ensamhetskänslan som kan uppstå i skolan eller exempelvis på jobbet.