Hur mår den svenska skolan, Ann-Marie Begler?

32 min
För fem år sen inrättades Skolinspektionen för att granska den svenska skolan. Enligt uppdraget ska alla elever ha tillgång till en likvärdig utbildning och Skolinspektionen skulle också bidra till förbättrade kunskapsresultat. Men skolan blir allt mindre likvärdig och kunskaperna försämras. Kan man inspektera fram en bättre skola? Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler intervjuas i Ekots Lördagsintervju