Alois Alzheimer fick stå för det han själv kallade "glömskans sjukdom"

14 min
Alois Alzheimer gav namn till det som han själv kallade ”glömskans sjukdom”. Hör psykologen och författaren UKON - Ulf Karl Olov Nilsson - berätta Alzheimers historia och reflektera kring demensens förhållande till minnet.

Forskarna räknar i dag med att demens kommer att drabba var åttiofemte person i världen år 2050. Miljoner människor dör varje år i Alzheimer, alltså inte i sitt eget namn utan i någon annans. 

Alzheimer är ett exempel på vad språkvetenskapen kallar för en eponym, det vill säga när en person av någon orsak fått ge namn åt en företeelse eller en uppfinning. Och det kan ju synas märkligt att ett egennamn får representera någonting som är så pass utbrett och vanligt som glömska och långsam död.

Men vem var då Alois Alzheimer - människan bakom namnet Alzheimer?

Det är bland annat det UKON, Ulf Karl Olov Nilsson, reder ut i dagens OBS.