Det svarta guldet som stannade världen

Här finns inget ljud
RADIOESSÄN: Oljekrisen 1973 betydde slutet på den unika period av fred och välstånd i västvärldens historia som rått sedan andra världskrigets slut. Många som växte upp under de här åren tog de goda åren för givet. Men i själva verket var perioden snarast ett historiskt undantagstillstånd som fick ett dramatiskt slut när ett antal OPEC länder den 17 oktober 1973 införde embargo på den råvara som var själva navet i världsekonomin.

Saíd Mahmoudi som är professor i internationell rätt vd Stockholms universitet med ett förflutet på det iranska utrikesministeriet, ger i veckans radioessä en bakgrund till den kris som förändrade den världspolitiska maktbalansen för alltid.