Studio Ett

88 min
Studio Ett POD 16-timmen; Barns dåliga kondition, Fotbolls jublet i Portugal, Skinheads 25 år efter och Rysslands nya roll i Mellanöstern. 17-timmen; Rikskapitaister inom välfärden, Har omvärldens kritik mot Assad tystnat? och Malmöpolisen anklagas för rasism.