VAKNA!

3:27 min
Om folk förr i världen somnade till i kyrkan, gick vaktmästaren runt med en så kallad kyrkstöt. Med den stötte han till vederbörande så att denne vaknade. Sune Eriksson påminner om detta, även i utbyggd mening, nämligen om andra, större sammanhang där någon har velat få oss att vakna.