Delad glädje – om delandekulturens mekanismer och möjligheter

39 min
Tvättstugan har vi delat länge, och folkbiblioteken är inte heller något nytt. Men annars märks tydliga tecken i tiden på en ny delandetrend där vi arrangerar klädbytardagar, byter hus på semestern, ingår matlag och delar all upptänklig information på nätet. Ett slags nygenerositet där allt mitt är ditt och ägande inte längre är det viktigaste i livet.

Om vi verkligen lever i en delandekultur, hur den i så fall uppstått, dess drivkrafter, förutsättningar och konsekvenser diskuterar hållbarhetskonsult Bahare Haghshenas, filosof Magnus Jiborn och sociolog Mikael Klintman med Filosofiska rummets programledare Lars Mogensen.

Producent är Thomas Lunderquist.