Delar ekonomipriset trots motsatta åsikter

20 min
Årets Nobelpris i ekonomi belönar forskning som handlar om trendspaning på finansmarknaden. Man skulle kunna tro att de tre forskarna som får priset har kommit fram till ungefär samma slutsatser, men det finns viktiga skillnader och det tycker priskommittén är konstruktivt. Vetandets Värld undrar hur de resonerar.

Den ene säger att en bubbla orsakade den senaste finanskrisen, den andre säger att såna bubblor inte existerar och den tredje bygger ekonomiska modeller. Det är inte så lätt att begripa hur vetenskapsakademin tänkt när de belönat Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller med årets ekonomipris.

Fama och Shiller har till synes helt motsatta åsikter i flera frågor, men det handlar mest om lite olika tolkningar, säger John Hassler som sitter i priskommittén. Han menar att det är konstruktivt med ett pris som har inbyggda spänningar och som får forskarna att sporra varandra och hitta brister i varandras resonemang.

Vetandets Värld försöker reda ut vad som är poängen med att ge Nobelpriset i ekonomisk vetenskap till forskare som verkar ha kommit fram till så olika slutsatser.

Ekonomipriset hörde inte till de ursprungliga som fanns med i Nobels testamente, utan lades till 1968 som Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, men det kallas i dagligt tal oftast för Nobelpriset i ekonomi.

Vi vill förtydliga att John Hassler visserligen sitter i priskommittén, men inte formellt är med och bestämmer vem som ska få priset, vilket felaktigt påstods i programmet.