Kulturnytt

7:59 min
Kraftig uppgång för strömmad musik, våldsamma texter i Kartellens musik, och etnografisk självkritik.