Vad ska vi med filosofi till?

39 min
Filosoferna Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Jeanette Emt diskuterar kring vad vi har för praktisk nytta av filosofi i vardagslivet och i samhället.

Vad är kunskap? Har vi en fri vilja? För många lockar filosofin till nyfiket tänkande om livet och världen, medan andra avfärdar filosofin som ett flummigt ämne för huvudfotingar, som grubblar över frågor fjärran våra dagliga liv. Så, är filosofin enbart ett intellektuellt fält eller kan den vara en källa till vägledning i vardagens praktiska bestyr och dilemman? Kort sagt, vad ska vi med filosofin till?

Gäster är filosoferna Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Jeanette Emt.

Programledare och producent Peter Sandberg.