Efter kriget Drömmen om humanitär intervention

15 min
Nationella makthavare ska inte riskfritt kunna mörda sin egen befolkning. Det var en levande idé efter Berlinmurens fall – att universella mänskliga rättigheter förutsätter en universell rättsordning och därmed också en universell polismakt. I Obs ger Per Svensson sin syn på hur denna idé förvaltats av Jugoslavientribunalen, som upprättades 1993 och nu håller på att packa ihop. Men vissa rättegångar i Jugoslavientribunalen förtjänar också kritik. Folkrättsexperten Gregor Noll berättar om Gotovina-fallet: ett åtal i Jugoslavientribunalen vars domslut ger framtida krigsherrar tips om hur de kan undvika att ställa till svars för etnisk rensning.