"Ser mig själv i teaterns spegel"

7:50 min
I teaterns fantasi kan jag se mig själv och livet som i en spegel. Så säger Gunilla Orvelius, som själv har stått länge på scenen, även om hon numera mest tar regiuppdrag. Vi hör även muisik från scenen, i detta fall operans. Det är ett stycke från operan "Thais" som heter "Meditation".