Hemtjänsten är att behövas

28 min
-Dom vet ju ofta vem man är när man jobbar så här på landet, berättar Ingela Degerlund från Rörån. Hon har jobbat i 25 år för Hemtjänsten i Norrbotten

Hon tänker ofta på hur det skulle kännas att inte längre kunna det man kunnat i hela livet
-Därför är det viktigt att prata medan man gör en massa andra saker. Men det är klart, man skulle ha lite mer tid.

”Matlåda – med eller utan samtal” heter en rapport som kom i somras, sammanställd av Kommunal och Akademikerförbundet SSR. Den beskriver hur arbetsvillkoren för biståndshandläggare och personal inom Hemtjänsten påverkar kvaliteten i vården av äldre.
-Att jobba inom hemtjänsten är att jobba med ett yrke där det alltid är någon som väntar, berättar Anna Werkelin Ahlin som är utredare på Kommunal.
-Trots det ägnar man sig åt detaljstyrning med minutanpassning av arbetstiden, med reglering av verksamheten som om det vore en slags löpande-bands-princip, berättar hon vidare. Rapporten visar konflikten mellan kostnader och de äldres verkliga behov, vilket går ut över personalens arbetsvillkor

Det tredje och sista programmet i Tendens serie: Hemtjänsten, gjort av Anton Åström SR/Luleå och Christer Söderqvist

Vi frågar, är det rätt att överskrida kommunernas budget för äldrevård om behoven visar sig vara större och pengarna inte räcker?