Muslimsk vetenskap ledande i 500 år

19 min
I väst är det föga känt att det var muslimerna som förde det vetenskapliga arvet vidare in i modern tid. Medan Europa gick in i den s.k. mörka medeltiden, översattes antikens vetenskapliga verk till arabiska vid de lärdomscentra, som byggdes upp i det växande muslimska riket. Om den islamiska guldåldern i vetenskapshistorien berättar utställningen 1001 Inventions på Värmlands museum, och lärdomshistorikern Mohammad Fazlhashemi ger en bakgrund till gulderan i Vetandets värld.

Vi går på besök bland interaktiva stationer på Värmlands museum där vi får ta del av uppfinningar och möta några av de mest kända vetenskapsmännen och under gulderan för muslimsk vetenskap, som varade i minst 500 år, mellan 800-1200 e Kr. Forskare med olika trosuppfattningar arbetade under denna tid tillsammans inom ett geografiskt område som sträckte sig från Spanien till Kina.

Vandringsutställningen 1001 Inventions har haft över 3,1 miljoner besökare. Senast visades den på National Geographic Museum i Washington D.C. 1001 Inventions visas fram till och med den 19 januari 2014. Utställningen är producerad av stiftelsen FSTC (Foundation for Science Technology and Civilization), en brittisk ideell vetenskaplig, ickereligiös och ickepolitisk organisation. Mer info:

http://www.varmlandsmuseum.se/