Om 16 år ska bilarna sluta släppa ut klimatgaser

25 min
En tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från vägtrafiken. I veckan presenterades en statlig utredning om hur bilar, lastbilar och bussar om 16 år ska gå på el eller förnybara bränslen istället för bensin eller diesel. Utredaren, Thomas B. Johansson som är professor i energisystemanalys vid Lunds Universitet, tror inte att man kan hinna få bort alla klimatutsläpp från trafiken redan till år 2030, men att åtminstone 80 % försvinner med hans förslag. I Klotet förklarar han hur det ska gå till. Mattias Goldmann, VD på den gröna tankesmedkan Fores och Åsa Burman, projektchef på Gobigas som ska göra andra generationens biogas från skogsrester medverkar också. Dessutom har Klotet gett sig ut på landsväg och stadsgator för att höra vad trafikanterna tycker. Programledare: Johan Bergendorff