Apans moral blev människans religion

20 min
Vetandets Värld träffar primatforskaren Frans de Waal som sett tydliga tecken på empati och moral hos våra närmaste släktingar schimpansen och bonobon.

– Inte på samma sätt som vi, men de har mycket moralisk kapacitet. De, liksom vi, är inkännande, bryr sig om andra, tycker om att samarbeta, och vill ha rättvisa och fair play, säger Frans de Waal. Moralen kommer ur vårt primatpsyke, tio Guds bud är tio för många, religionen behövs inte för moralens skull, menar primatforskaren Frans de Waal. Han provocerar en del, men inte främst religiösa utan ateister.