-Vi är alla vävda av stjärnor

8:43 min
Den så kallade nya fysiken, kvantfysiken, ställer alla gamla begrepp på huvudet. Det verkar som de minsta beståndsdelarna är sammanlänkade med varandra, oavsett avstånden från varandra. Skulptören Carinne Löfgren-Williams är inspirerad att dra existentiella konsekvenser av det. - Vi hör alla ihop. Allting är ett enda stort medvetande. Ett högsta sådant, urkällan, har förbindelse med oss alla. Vi är alla av samma stjärnestoff!