Är räntestriden över nu, Karolina Ekholm?

32 min
Det har under hösten varit en ovanligt intensiv debatt om hur Riksbanken ska göra med reporäntan. Också Riksbankens direktion har sen länge varit splittrad. En av ledamöterna som har tyckt att Riksbanken borde ha sänkt räntan redan för ett år sen är Karolina Ekholm. Strax före jul fick hon äntligen sin vilja igenom. Men är striden över nu? Intervjuare: Johan Prane.

Efter en intensiv debatt under hösten sänkte Riksbanken reporäntan strax före jul. Splittringen om räntan borde sänkas eller inte har sträckt sig ända in i Riksbankens direktion. En av ledamöterna som pläderat för en sänkning är vice riksbankschefen Karolina Ekholm. Men är striden över nu - eller tycker hon att räntan borde sänkas ännu mer?