Ny sarkofag över Tjernobylreaktorn

20 min
Vid den havererade kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl håller en stor stålkonstruktion på att resa sig mot himlen. Den nya sarkofagen som ska täcka hela reaktorbyggnaden är enorm och uppförs ett par hundra meter ifrån reaktorn för att minimera stråldosen för byggnadsarbetarna. 2015 är det tänkt att den på järnvägsspår ska rullas över reaktorn och skydda den mot inre och yttre påfrestningar.

Reaktor 4 i Tjernobyl exploderade den 26:e april 1986. Tusentals människor bokstavligen öste betong, sten och annat bråte i hålet på reaktorbyggnaden för att stoppa utflödet av radioaktiva partiklar till atmosfären. I flera omgångar har reaktorbyggnaden reparerats men efter några år stod det klart att en säkrare inneslutning måste uppföras för att säkra byggnaden och förhindra att den kollapsar helt och hållet.

Don Kelly som är ingenjör och samordnar delar av arbetet på plats i Tjernobyl berättar att en förutsättning för att arbetarna ska kunna jobba säkert är att området där sarkofagen byggs har sanerats grundligt.
 – För två år sedan skulle vi inte kunnat stå här i vanliga kläder, vi skulle behövt ordentliga skyddsutrustning och andningsskydd. Tack vare saneringen av marken kan vi nu jobba här utan att bekymra oss från strålning ifrån marken eller andas in radioaktiva ämnen, säger han.

Strålningen är inte längre det största arbetsmiljöproblemet, istället är det arbete på hög höjd säger ingenjören David Driscoll och tittar på byggnadsarbetare som hänger i en korg 85 meter över marken på insidan av sarkofagens tak. Den välvda stålbyggnaden är inte bara ett skyddskal. Inuti finns också ett avancerat ventilationssystem som bland annat ska förhindra korrosion.

Victor Zalizetskyi som är projektledare berättar att det finns en viss restvärme inuti reaktorn och att ventilationen också är viktig för att förhindra kondensbildning. Säkerhetskonstruktionen ska hålla i 100 år och på den tiden ska ukrainarna själva komma fram till hur de skall plocka ut det förstörda kärnbränslet som ligger ihopsmält inne i reaktorn.

Oleg Nasvit på Ukrainas strategiska råd jobbar med landets kärnkraftsprogram för regeringen. Han menar att den nya sarkofagen är mycket viktig för framtida kärnkraft. Inte bara för att skydda miljön och människor i närområdet utan även för att visa att regeringen tar sitt ansvar för att städa upp efter olyckan. 46 länder har bidragit till finansieringen av den nya sarkofagen som totalt sätt beräknas kosta 14 miljarder kronor.

Den Europeiska utvecklingsbanken, EBRD, samordnar projektet och Balthasar Lindauer som jobbar med projektet tror att pengarna kommer räcka även om det inte går att säga helt säkert förrän allt står klart.