För och emot bortträngda minnen

20 min
Rättsskandalen kring Sture Bergwall, alias Thomas Quick, har rört om inom den psykologiska forskningen. Den terapi han genomgick handlade om att få fram bortträngda minnen, men forskare har trätt fram och hävdat att ofta skapas istället falska minnen i psykoterapi. Betyder det att minnen aldrig blir åtkomliga?

 Vid närmare granskning visar det sig att psykologerna är delade i sina uppfattningar, och det pågår experiment där man försöker se hur vi kan lära oss att undvika obehagliga minnen.

För tre år sen sammanfattades forskningsläget vid ett symposium, där främst amerikanska forskare deltog, det s.k. Nebraska symposiet. Det lades fram resultat som både visar att bortträngda minnen inte kan beläggas och resultat som visar att det finns mekanismer som gör att en människa aktivt kan tränga undan minnet av något obehagligt.

På traumacentret vid Danderyds sjukhus i Stockholm oroas man av själva diskussionen om minnen, eftersom man där dagligen möter personer som har svårt att närma sig minnen, flyktingar från krishärdar, olycksdrabbade och människor som utsatts för sexuella övergrepp.
 – Det går att plocka fram och närma sig hemska upplevelser, säger traumaterapeuten Fredrik Garpe.

I programmet nämns Nebraska-symposiet. Forskningspappren är publicerade i True and False Recovered Memories - toward a reconciliation of the debate, ed. Robert F Belli, Springer Science, 2012.