Den bannlysta dansen tillbaka i kyrkan

8:49 min
Från att ha varit bannlyst i kyrkan, kom dansen tillbaka sent på 1970-talet över Europa och i Sverige så sent som på 80-talet. Lisbet Gemzell berättar om hur "Livets danser" av idag för människan närmare det gudomliga. Från början var dansen ett erkänt inslag i de stora religionerna som judendom, islam och kristendom. Vi hör i programmet Soweto Gospel Choir sjunga den svängiga "Shewane".