Svenska lantbruk i förändring

20 min
Bondgårdarna i Sverige bara växer och växer. Det som var tio bondgårdar för trettio år sedan är idag sammanslagna till en stor gård idag. Dagens gårdar är idag tio gånger så stora, jämfört med 1980-talet, enligt kulturgeografen Anders Wästfelt, som hävdar att förändringen går snabbare i Sverige än i övriga Europa.

I forskningsprojektet Framtidens lantbruk intervjuar Anders Wästfelt och hans kollegor lantbrukare för att bättre förstå förändringens drivkrafter. Hans Karlsson driver sitt lantbruk strax norr om Uppsala. Han tar emot Anders Wästfelt hemma i köket och berättar att han är fjärde generationen på gården som bara var ett torp när han tog över.

Allt eftersom åren gått har Hans Karlsson tagit över grannarnas gårdar och brukar idag 250 hektar. Allt större enheter, bättre tekniska lösningar gör att det behövs allt färre händer i lantbruket. Men hur kul blir det på landet när allt fler lämnar lantbruket och landsbygden och flyttar in till stan?