E-cigaretter omstridd nymodighet

20 min
E-cigaretten har de senaste åren etablerat sig gett upphov til debatt: Är den en "rekreationsprodukt", eller en inkörsport till nikotinberoende? Har den potential att bli ett läkemedel för den som vill sluta röka? Idag säljs e-cigaretter med nikotin i Sverige, trots att Läkemedelsverket ser det som ett brott om läkemedelslagen. Argumenten haglar.

- Jag vänder mig starkt mot marknadsföringen, som så väldigt tydligt vänder sig till ungdomar med budskapet att e-cigaretter är det nya, ofarliga och intelligenta sättet att röka. Ofta har folk inte koll på om det finns nikotin i e-cigaretten eller inte, säger Birgitta Nydahl Svärd, tobakssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Hon anser inte att e-cigaretten med nikotin ska ses som ett läkemedel, men den är den enda produkten hittills som verkligen kunnat utmana tobaken.

- I debatten är det väldigt mycket fokus på faror och risker med e-cigaretter, men vi kan rädda många liv genom att få folk att sluta med tobaksrökning, säger läkaren Anders Kjellberg.

- Vi tror att det finns en potential i det här, ju fler behandlingsalternativ som finns för att sluta röka, desto bättre. Men e-cigaretterna måste godkännas som läkemedel så att användarna kan lita på att de är säkra och faktiskt fungerar. Men idag finns inga sådana godkända e-cigaretter, säger Martin Burman, utredare på Läkemedelsverket.