Hur ska näringslivet vinna debatten, Jens Spendrup?

32 min
Enligt Svenskt Näringsliv är hela det svenska näringslivet ifrågasatt i den politiska debatten i dag, och särskilt företag i välfärdssektorn. Nu ska Svenskt Näringsliv ta debatten. Men hur ska de vinna opinionen? Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv, intervjuas av Monica Saarinen.

Enligt Svenskt Näringsliv är det svenska näringslivet ifrågasatt i den politiska debatten idag, och särskilt gäller det företag i välfärdssektorn. Nu ska Svenskt Näringsliv ta debatten. Men hur ska de vinna opinionen?