Ett trollspö för ditt inre

4:55 min
Den koncentrerade uppmärksamheten - den du kan finna i meditation - är som ett sagornas och myternas trollspö när den riktas inåt. Det säger Anna Bornstein, som arbetat mycket med detta i olika projekt, inte minst i skolorna. I buddhismen liknas den vid "tjockflytande olja" som strömmar mot objektet och till slut smälter samman med det...