Intelligens

Här finns inget ljud
En nöt för idéhistorikern Johan Norberg, filosofen Ingar Brinck och hjärnforskaren Germund Hesslow: Vad är intelligens, och i vilken grad är den beroende av arv respektive miljö?

Hjärnforskning är en akademisk gren i ropet sedan några år nu. Och i hjärnan sitter något som vi kallar för intelligens; vår förmåga att uppfatta världen, tänka och dra slutsatser. Intelligensen påverkar allt vi gör och allt vi gör påverkar intelligensen, hävdar Johan Norberg redan i underrubriken till sin bok Hjärnrevolutionen. Johan är en av gästerna när Filosofiska rummet undersöker hur intelligens ska definieras, i vilken grad den bestäms av arv respektive miljö, om man blir lyckligare ju intelligentare man är och om intelligens är detsamma som vishet.

Utöver idéhistorikern Johan Norberg deltar filosofen Ingar Brinck och hjärnforskaren Germund Hesslow i samtalet, som leds av Lars Mogensen.

Producent är Thomas Lunderquist.