Fornnordisk tro med många gudar

8:44 min
Den fornnordiska skapelseberättelsen och gudavärlden är både fascinerande - och rörig. Där finns inga enkla budord, inga räta linjer, inga allsmäktiga gudar. Men tänk om det är just ett sådant kosmos vi lever i? Frågan ställs av Henrik Hallgren, som är arkeolog, berättare och med i Samfundet Forn Sed Sverige. Han ser en värld där ingen har den totala kontrollen, utan allt och alla ingår i dansen.