Klimatproblemen började med ångmaskinen

20 min
Grunden till klimatförändringarna lades redan på 1800-talet när ångkraften befriade industrin från vattenkraften. Det hävdar humanekologen Andreas i sin avhandling om det man kallar den fossila ekonomin.

Klimathotet ligger som ödesmättad skugga över världen och har gjort så under de senaste 10-15 åren. Med mätningar har forskarna kunnat fastställa att Jorden blivit och blir varmare för varje år som går. Hur gick det egentligen till när vi gick över till det som idag kallas för den fossila ekonomin, alltså ett ekonomiskt system som kännetecknas av användandet av fossila bränslen som kol, olja och gas.

I dagens Vetandets Värld träffar vi humanekologen Andreas Malm som nyligen lade fram sin avhandling "Fossil Capital - The Rise of Steam-Power in the British Cotton Industry, c. 1825-1848, and the Roots of Global Warming" vid Lunds universitet.

I avhandlingen argumenterar Andreas Malm för att grunden till dagens klimatförändringar lades redan i mitten på 1800-talet av den brittiska bomullsindustrin.