Auschwitz - en resa i tid och sinne

9:24 min
På plats i nazisternas dödsläger Auschwitz får Pake Hall tankar: "Jag är den svältande fången. Jag är den uniformerade soldaten som föser honom med geväret. Jag är även den på en annan plats som visste". Pake Hall är zenbuddhist i Göteborg och gjorde resan till Auschwitz nyligen - en resa i både tiden och sinnet. Vi hör några stycken klezmer för intsrumenet och kör ( Oscar Fredriks kammarkör)