Teknikforskning ska hjälpa idrotten

20 min
På Chalmers tekniska högskola växer nu ett center för sport och teknik fram. Forskare från vitt skilda ämnesområden söker utmaningar för sin forskning inom idrotten. Förhoppningen är att göra idrottsutövare än bättre och skickligare och oftare förekommande på prispallar och i toppen på resultatlistor.

Idrottsforskning i Sverige och världen har traditionellt varit inriktad på fysiologi och biomekanik. Nu vill forskarna på Chalmers tekniska högskola i Göteborg bredda den forskningen. Metoder för att mäta och anlysera kan ge idrotten en bättre kunskap om hur man förbättrar resultaten. Hur den perfekta starten i simningen ser ut tar bland annat biträdande professorn i organisk kemi Gunnar Westman reda på genom rörelseanalys och avanserad teknisk utrustning.

Segelsporten kan få reda hur mycket en båt skall luta och hur olika vind och strömförhållande exakt påverkar båtens hastighet genom mätningar i stora forskningsbassänger. Här har forskaren och tidigare elitseglaren Christian Finnsgård en viktig roll.

Att mäta pulsen på hästen kan ge värdefulla kunskaper inom ridsporten. Fram till nu har det varit krångligt att göra det men studenterna Johanna Ternström och Charlotte Lundqvist har varit med och tagit fram en metod där pulsen mäts med hjälp av smarta textilier.

Men även forskningen kan vinna mycket på att samarbeta med idrotten menar Aleksandar Matic professor i fysik och projektledare för sport och teknologiforskningen. Forskarna söker hela tiden utmaningar för sin forskning och inom idrotten finns nya och ibland annorlunda frågor som sätter forskare och studenter på nya prov så deras metoder och redskap utvecklas.