Digitalradions renässans

19 min
Någon gång inpå 2015 kommer våra politiker ta ställning till om Sverige ska satsa digitala radioutsändningar via marknätet, eller inte. De främsta argumenten FÖR digitalradio är att fler kanaler får rum i etern (bland annat för kommersiella radion) och att utsändningarna blir billigare när ny teknik ersätter det gamla FM-bandet. Men det blir extra dyrt under en övergångsperiod på 5-10 år då man tänker sig ha parallella sändningar analogt och digitalt för att ge radiolyssnarna tid att byta mottagare.

När släcks FM-bandet ned, om åtta år 2022? Hur ska det gå till med tanke på att alla radiolyssnare måste skaffa sig nya radiomottagare?  Frågorna hopar sig fortfarande kring det nya försök att införa digitala radiosändningar, som regeringen sagt ja till, och som Sveriges Radio och privatradion verkar för.

Per Borgå, chef för radio vid Teracom, säger att mottagare finns och det blir billigare för alla om man använder digital teknik i radiomasterna. Mats Åkerlund, digitalradiostrateg vid Sveriges Radio, menar att Sverige måste följa sina grannländer Norge och Danmark som har långt gångna nedsläckningsplaner. Staffan Rosell, vd vid privatradion SBS Radio, ser detta som möjligheter för den kommersiella radion att sända fler nationella radiokanaler, något som nu är omöjligt med begränsningar i det gamla FM-bandet.