Politiker eller jurister, vem bestämmer Fredrik Wersäll?

32 min
Politikernas makt krymper och juristernas ökar. En ökad internationalisering, efter EU-inträdet bland annat, har givit domstolarna mer makt på bekostnad av den politiska makten. Finns det demokratiska problem när jurister och inte folkvalda tolkar vad som ska vara tillåtet och inte? Fredrik Wersäll, chef för Svea Hovrätt och en av landets tunga jurister som ser problem med utvecklingen, intervjuas av Monica Saarinen.

Politikernas makt krymper och juristernas ökar. En ökad internationalisering, efter EU-inträdet bland annat, har givit domstolarna mer makt på bekostnad av den politiska makten.  Men tar sig domstolarna större friheter än dom borde? Och finns det demokratiska problem när jurister och inte folkvalda tolkar vad som ska vara tillåtet och inte?

Fredrik Wersäll är chef för Svea Hovrätt och en av landets tunga jurister som ser problem med utvecklingen.