Att försäkra sig mot klimatförändring

19 min
Om en dryg vecka kommer FN:s klimatpanel med sin rapport om vilka effekter det varmare klimatet kommer att få. I stor utsträckning handlar det om ökad risk för översvämningar, något som försäkringsbranschen redan har börjat räkna på.

Det var försäkringsbolagens påtryckningar som ledde till att Sundsvall brandsäkrades efter storbranden 1888. Nu är det dags för försäkringsbranschen att spela samma roll när det gäller de risker som en galopperande klimatförändring för med sig, anser David Bresch, som är hållbarhetschef på återförsärkingsbolaget Swiss Re i Zürich.

Bolagen arbetar med att ta fram modeller som ska hjälpa moderna städer förebygga skador på grund av klimatförändringen. Det företagsekonomiska intresset är enkelt. Om vi inte drar ner på utsläppen nu och vidtar andra åtgärder för att minimera klimatförändringens konsekvenser kan riskerna bli så oförutsägbara att det inte över huvud taget går att försäkra något i framtiden.

Intervjun är tidigare sänd den 6 september 2013.