Det osynligas djupa källa

7:09 min
Vattenkällorna i naturen är gränsplatser där det osynliga blir synligt. Där det underjordiska kommer upp till ytan. Sådana gränsplatser har en speciell kraft och betydelse. Så säger Henrik Hallgren, arkeolog och aktiv i Samfundet Forn Sed - Jag tror att människor har ett existentiellt behov av det osynliga, av det som finns i underjorden, bortom det som kan mätas, vägas och kartläggas. Många av oss känner en längtan efter ett djup i tillvaron, efter att vara i beröring med ett mysterium där vi kan hämta näring och som kan ge läkning. Anna-Karin Nytelll Oldeberg sjunger "Källan" , hennes egen tonsättning av en Anna Maria Lenngren text.