Finns det någon finsk eurooro?

20 min
Finland är det enda av våra nordiska länder som har euro. Hur påverkar det tankarna och förväntningarna för företagen nu när euron krisar. Och hur skiljer sig finländskt och svenskt företagsklimat - och företagskultur åt? Hör också om varför finländska företagare anser att de klarar sig bättre i Ryssland än vad de svenska gör och huruvida det faktum att Helsingfors är världens designhuvudstadsår påverkar företagandet på sikt. Medverkande: Anne Berner, företagsledare för Vallila Interior och Timo Tyrväinen, chefsekonom Aktia. Programledare: Sveriges Radios Nordenkorrespondent Jenny Sanner Roosqvist.