Nerv kan påverka ledgångsreumatism

20 min
Nerver kan styra immunförsvaret. Det har forskare kunnat visa i ett nytt forskningsområde kring den antiinflammatoriska reflexen. De första försöken på personer med ledgångsreumatism visar kraftig effekt. Men än så länge är det mycket kvar att utforska för att veta hur den aktuella nerven, vagusnerven, verkligen fungerar och hur länge effekterna håller i sig.

Forskningsområdet började för tio år sedan, men har nu tagit fart framför allt i New York där Peder Olofsson forskar. Det handlar om hur nerverna och immuncellerna kan kommunicera med varandra, ett område där forskarna tidigare har trott att det inte fanns så mycket kontakt.

Efter musförsök visar nu också en försöksstudie på åtta personer att sex av åtta fick minskade problem med sin ledgångsreumatism. En särskild pacemaker opereras in i nacken. En minut om dagen stimulerades försökspersonerna med flera positiva resultat. Studien har bara presenterats på en vetenskaplig konferens, och inte granskats av andra forskare, resultaten får därför tas med försiktighet. Försöken sker genom att en speciell pacemaker stimulerar vagusnerven en minut per dag.

Vagusnerven går även till örat, men forskaren Karin Palmblad vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna är besviken över att stimulering av örat ännu inte har visat någon effekt på immunförsvaret i hennes försök.

Jon Lampa, även han på Karolinska universitetssjukhuset, gör experiment för att se hur mycket styrka det är i vagusnerven och hur det påverkar immunförsvaret.

Om metoden fungerar är den billigare än nuvarande behandlingar för ledgångsreumatism, och har därmed stor potential.

Även andra sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis, diabetes, Alzheimers, blodförgiftning och hjärtsjukdomar kan kanske påverkas om vagusnerven stimuleras.

Medverkande : Peder Olofsson, docent och narkosläkare Feinstein institute, New York; Karin Palmblad, docent och barnreumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Solna; Jon Lampa, docent och reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Solna: Johanna Estelius, doktorand i reumatologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna.