Jämställdhet anno 2012

19 min
Kvinnors roll i arbetslivet har alltmer kommit att handla om makt. EU väcker frågan om kvotering, svenska regeringen uppmuntrar till företagande. Är detta ettmål eller medel för att uppnå någonting annat? Medverkar gör Eva Blomberg, historieprofessor och Eva Redhe Ridderstad, styrelseproffs.