Anders Danielsson - hemliga polisen rycker fram

31 min
Den svenska säkerhetstjänsten SÄPO gör framryckningar. I årets budget har riksdagen gett generaldirektören Anders Danielsson mera pengar att röra sig med. Politikerna har också enats om att Säpo ska få signalspana. Och i dagarna öppnade regeringen för tanken att låta Säpo väva ihop sina databaser med andra underrättelseorganisationer. Inte minst det misslyckade attentatsförsöket i den stockholmska julhandeln 2010 har skapat ett politiskt klimat som möjliggör att ge Säpo större muskler. Generaldirektör Anders Danielsson intervjuas av Tomas Ramberg.